Dopak Sp. z o.o.

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Dopak Sp. z o.o.

Wtryskarki KraussMaffei

Wtryskarki hydrauliczne

Wyróżniają się zaawansowaną, dwupłytową technologią zamykania, która oznacza idealną równoległość prowadzenia i sztywność płyt. Maszyny wyposażone są w intuicyjny system sterowania MC6 zapewniający przejrzystość obsługi maszyny przy uproszczonej nawigacji po menu, szybkie ustawianie parametrów, ich kontrolę i rejestrację. Napęd BluePower oznacza niskie zużycie energii elektrycznej wg zasad zrównoważonej produkcji.

Seria CX obejmuje wtryskarki hydrauliczne o siłach zwarcia formy od 350 do 6500 kN.

Energooszczędny napęd pompy regulacyjnej, krótki czas suchego cyklu i bardzo wydajna jednostka plastyfikująca z innowacyjnym ślimakiem HPS pozwalają znacznie obniżyć koszty produkcji. Wyróżniają się solidną konstrukcją układu plastyfikującego pozwalającą na utrzymanie stałych parametrów wtrysku i długi okres użytkowania. Zwiększona przestrzeń dla formy, to możliwość stosowania większych i cięższych form, ale oznacza także łatwiejsze i szybsze przezbrojenia.

wtryskarka kraussmaffei cx

Seria GX obejmuje wtryskarki hydrauliczne o siłach zwarcia formy od 4000 do 9000 kN.

Opatentowana konstrukcja do przesuwu płyty ruchomej GuideX doskonale absorbuje siły deformujące typowe dla przemieszczania ciężkich form wtryskowych oraz siły skrętne występujące podczas wtrysku. Dzięki temu maksymalnie wydłuża się okres eksploatacji form oraz żywotność prowadnic liniowych. GuideX gwarantuje płynne i dynamiczne ruchy formy.

Za szybkie ruchy zamykania formy z krótkim czasem ryglowania odpowiedzialny jest innowacyjny system GearX. Skraca on zdecydowanie czasy cyklu, a jego zwarta budowa zapewnia swobodny dostęp do strefy wyrzutnika, co z kolei ułatwia prace przezbrojenia i nastawcze.

wtryskarka kraussmaffei gx

Maszyny serii MX obejmują przedział sił zwarcia formy od 8500 do 40 000 kN.

Modułowa koncepcja budowy maszyn serii MX stwarza dużą ilość możliwych kombinacji jednostek wtrysku i jednostek zamykania. Maszynę standardową można szybko i bezproblemowo wyposażyć oraz optymalnie dostosować do indywidualnych wymagań produkcyjnych. Precyzyjnie regulowane agregaty wtryskowe zapewniają stabilny przebieg procesu, który prowadzi do najwyższej powtarzalności i jakości wyprasek.

Dodatkowe zalety maszyny:

  • Układ plastyfikacji odporny na zużycia ścierne, wykazujący długotrwałą wytrzymałość.
  • Łatwy dostęp do części w obrębie całej maszyny, stąd prace konserwacyjne są przeprowadzane prosto i szybko, moduły plug&play umożliwiają bezproblemową wymianę komponentów.
  • Energooszczędny napęd pompy dostarcza tylko wymaganą ilość oleju przy żądanej wartości ciśnienia, stąd zużycie energii elektrycznej jest zmniejszone do minimum.

wtryskarka kraussmaffei mx

MX 950 8100

Wtryskarki elektryczne

Brak konieczności chłodzenia oleju, to największa korzyść w całkowitym bilansie energetycznym wtryskarek elektrycznych. Intuicyjny system sterowania MC6 zapewnia przejrzystość obsługi maszyny, szybkie ustawianie parametrów, ich kontrolę i rejestrację. Funkcja SplitScreen, Eco ułatwiają sterowanie, a ProcessDesigner - umożliwia modyfikację bieżących parametrów w zależności od potrzeb.

Najnowsza seria PX stanowi odpowiedź na zapytania odnośnie większej elastyczności przy ciągłym wzroście produktywności. Wybierając z dużego zestawu modułów, można złożyć maszynę  PX dokładnie według potrzeb produkcyjnych. Skonfigurowanie maszyny swoich marzeń jest łatwe!

wtryskarka elektryczna KraussMaffei PX


Elastyczność w całym okresie eksploatacji

Elastyczność przy doborze

·       Szeroki wybór kombinacji układów zamykania i agregatów wtryskowych

·       Wiele opcji zwiększających wydajność i liczbę funkcji

Elastyczność w czasie produkcji

·       Wysoka ergonomia obsługi i dostępność

·       Łatwa zmiana formy i szybki rozruch

Elastyczność doposażania

·       Opcje dla rozszerzonego zakresu zastosowań

·       Profesjonalne wsparcie serwisowe gwarantuje dopasowanie do aktualnych standardów jakości i wydajności

Jednostka wtrysku

·       Jednostka wtryskowa z napędem bezpośrednim dla wielkości agregatu od SP55 do SP750
– Proces wtrysku i plastyfikacji realizowany za pomocą napędu pasowego z serwomotorem

·       Jednostki wtryskowe dla wielkości agregatu od SP1000 do SP8100 z podwójnym napędem cylindrów hydraulicznych
– Bezpośredni napęd z serwomotorem o wysokim momencie w procesie wtrysku
– W zależności od jednostki wtryskowej dla procesu plastyfikacji stosowany jest napęd bezpośredni lub napęd z przekładnią z wykorzystaniem serwomotora

·       Standardowa prędkość wtrysku wynosi:125mm/s dla wielkości agregatu do SP2000; i 95mm/s dla SP3000-SP8100

·       Opcjonalnie dostępne są prędkości wtryskowe
– 270mm/s oraz 450mm/s dla wielkości agregatu od SP55 do SP2000
– 210mm/s oraz 350mm/s dla wielkości agregatu od SP3000 do SP4300

·       Opcjonalnie dla plastyfikacji dostępne są opcje zwiększenia ilości obrotów ślimaka  oraz momentu obrotowego

Układ docisku dyszy

·       Hydrauliczny napęd systemu przesuwu agregatu i budowy siły docisku dyszy

·       Podwójny cylinder hydrauliczny do przesuwu agregatu, budowania siły docisku dyszy (brak ugięcia płyty stałej)

·       Jednostka hydrauliczna do napędu wyrzutnika, przesuwu agregatu i budowania siły docisku dyszy

·       Jednostka hydrauliczna z pompą o stałym wydatku napędzana serwomotorem w celu niskiego zużycia energii elektrycznej

·       Opcja dodatkowa – jednostka hydrauliczna o zwiększonym przepływie dla ruchów równoległych rdzeni lub innych funkcji formy

Sterowanie

·       Zewnętrzne szafy sterownicze na jednostce wtrysku do przetworników napędu silników maszyny i sterowania

·       Przetwornik chłodzony wodą

·       Układ sterowania MC6

panel sterowania wtryskarki

Wtryskarka z napędem hybrydowym

Poprzez integrację najlepszych zalet maszyn elektrycznych i hydraulicznych powstała wtryskarka hybrydowa. Podstawowym wyróżnikiem maszyn serii CX Hybrid jest połączenie oszczędności przestrzeni wynikającej z hydraulicznego układu zamykania (technologia dwupłytowa) z elektrycznym napędem jednostki wtryskowej. Seria CX Hybrid oferuje idealną precyzję i wysoką jakość uplastycznienia masy. Dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego i zamykaniu dyszy układu uplastyczniającego, możliwa jest równoległa plastyfikacja podczas ruchu formy. Nowoczesna koncepcja napędu BluePower w połączeniu z hybrydową jednostką wtrysku znacząco zmniejsza zużycie energii.

Firma KraussMaffei oferuje maszyny dedykowane do najnowocześniejszych technologii np. DuroSet / Polyset, IMC Compounder, Multinject, technologia MuCell, PETFORM, Decoform, FiberForm i wiele innych.

Opcja APC - adaptacyjny system kontroli procesu , czyli funkcja automatycznej optymalizacji parametrów w czasie rzeczywistym dla każdego wtrysku, zapewnia 100% powtarzalność detalu przy zmieniających się właściwościach stopu, zmniejsza koszty odpadów, zwiększa efektywność energetyczną.

Rozwiązania proekologiczne

Wszystkie stosowne rozwiązania przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego w myśl zasady „green energy”