Dopak Sp. z o.o.

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Dopak Sp. z o.o.

O firmie

Firma Dopak Sp. z o.o. oferuje supernowoczesne maszyny i urządzenia peryferyjne oraz kompletne i zaawansowane linie technologiczne przeznaczone do wytwarzania wyprasek z tworzyw sztucznych.

Największym atutem przedsiębiorstwa jest elastyczność w dopasowywaniu oferty do indywidualnych i często niestandardowych oczekiwań Klienta. Takie podejście wyróżnia spółkę spośród konkurencji rynkowej i stwarza solidny fundament do budowania trwałych relacji z Klientami.

Mając na uwadze spełnienie wszystkich wymagań stawianych nam przez naszych kontrahentów, projektujemy rozwiązania technologiczne, które są nowoczesne, innowacyjne i odpowiadające wyspecyfikowanym potrzebom. Kompleksowa usługa obejmuje dostarczenie linii technologicznych do hal produkcyjnych, ich montaż, uruchomienie, wykonanie prób testowych. Firma Dopak Sp. z o.o. przeprowadza również szkolenia w zakresie obsługi, konserwacji i programowania maszyn w zakładach klientów. Jako producent linii technologicznych spełniając wymogi zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz norm zharmonizowanych spółka opracowuje deklaracje zgodności WE, które są podstawą do oznakowania linii znakiem CE. Naszym zadaniem jest wsparcie techniczne podczas wdrażania nowych technologii, modernizacji, optymalizacji procesów produkcyjnych i usprawniania dotychczasowych rozwiązań. Zapewnieniu obsługi posprzedażowej służy ogólnopolska sieć wykwalifikowanych inżynierów serwisu oraz bogato zaopatrzony magazyn części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych mieszczący się we Wrocławiu.

Dysponujemy szeroką wiedzą branżową i bardzo dużym doświadczeniem, które łączymy z ogromnym zapałem.  Usługi firmy Dopak Sp. z o.o. można podzielić na następujące grupy:


1)    Wsparcie techniczne przy wdrażaniu nowych technologii, modernizacji, optymalizacji procesów produkcyjnych, usprawnianiu dotychczasowych rozwiązań;

2)    Projektowanie i montaż kompletnych linii technologicznych;

3)    Dostarczanie urządzeń, instalacja, uruchamianie;

4)    Serwis gwarancyjny lub obsługa pogwarancyjna urządzeń;

5)    Magazyn części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych we Wrocławiu;

6)    Szkolenia w zakresie obsługi, konserwacji i programowania maszyn w zakładach klientów.

Najważniejszym celem firmy Dopak Sp. z o.o. jest jej stały rozwój realizowany poprzez utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych Klientów.