Dopak Sp. z o.o.

Maszyny i usługi do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Dopak Sp. z o.o.

Systemy chłodzenia ONI

Systemy chłodzenia i agregaty chłodnicze

Niemiecka firma ONI jest producentem kompleksowych systemów chłodzenia maszyn i form ze zintegrowanym odzyskiem ciepła odpadowego, odciążeniem zimowym agregatów ziębniczych, układami wentylacji i klimatyzacji oraz systemami sprężonego powietrza.

Zastosowanie markowych podzespołów, solidna konstrukcja oraz rezerwowe pompy pracujące zamiennie – sprawiają, że system ONI działa niezawodnie i zapewnia ciągłość produkcji. Systemy ONI są nadzorowane przez producenta poprzez zdalny dostęp przez 24h na dobę.

systemy chłodzenia ONI

Systemy chłodzenia zainstalowane w kontenerach na zewnątrz hali produkcyjnej nie zajmują cennej powierzchni w hali oraz zapewniają odzysk energii cieplnej.

Kompaktowe agregaty ziębnicze firmy ONI są dostępne o mocy chłodniczej od 5 kW do 160 kW. Charakteryzują się zwartą budową, niskim zużyciem energii i niezawodnością również w ekstremalnych warunkach.