Dopak Sp. z o.o.

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Dopak Sp. z o.o.

Zarządzanie jakością i monitoring

CAQ komputerowe wspomaganie jakości, czyli nowoczesne zarządzanie jakością

System ProBDE, czyli jak wykorzystać pełen potencjał swojej firmy

zarządzanie jakością


Nowoczesne oprogramowanie ProSeS jest podzielone na funkcjonalne moduły, dzięki czemu użytkownik otrzymuje dokładnie takie komponenty, jakich najbardziej potrzebuje.

Elektroniczna tablica planowania produkcji

Moduł służy do tworzenia harmonogramu realizacji zleceń produkcyjnych w rozbiciu na poszczególne maszyny. Wspiera automatyczną wymianę danych między systemem ProBDE a większością typowych systemów ERP i APS.

Wizualizacja produkcji - obraz hali

Moduł w pełnym zakresie mapuje bieżące procesy produkcyjne poprzez zdalne monitorowanie wszystkich maszyn i stanowisk montażowych.

Na jednym ekranie widoczny jest aktualny obraz  hali produkcyjnej, a rejestrowane dane można dalej przetwarzać do formy zbiorczych raportów.

Ocena danych eksploatacyjnych

Moduł do rejestracji i analizy danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym i dowolnym ujęciu czasowym.

Prezentacja danych w formie wykresów oraz tabel oraz porównywanie parametrów rzeczywistych z założonymi.

Opcjonalne moduły dodatkowe

·       Konserwacja maszyn

·       Moduł danych DNC

·       Rejestracja danych procesowych

Skorzystaj z systemu szczególnie gdy:

·       obsługa dokumentów w obszarze produkcji zajmuje coraz więcej czasu

·       praca zespołu wymyka się spod kontroli, chcesz wdrożyć programy motywacyjne oparte o weryfikację czasu pracy lub produktywność

·       brakuje bieżącej rejestracji danych z produkcji lub w ich przetwarzaniu występuje za dużo błędów

·       chciałbyś mieć bieżący podgląd w status maszyn, planowane i realizowane procesy

·       maszyny mają zbyt niski poziom obłożenia

·       potrzebna jest integracja obiegu danych i informacji między produkcją a pozostałymi obszarami firmy

·       nie w pełni kontrolujesz konserwacje, przestoje i przezbrojenia maszyn

·       chcesz optymalizować produkcję i obniżać koszty w oparciu o twarde dane

·       trudno konsolidować dane z produkcji ze względu na zróżnicowany park maszynowy

·       brakuje możliwości planowania produkcji w dłuższej perspektywie (np. 3 miesięcy)